Sisteme depozitare

Oferim soluţii de depozitarii pentru orice tip de magazin şi pentru orice rulaje. Realizăm sistemele de depozitare în aşa fel încât să eficientizăm cât mai bine timpii de identificare şi de încărcare, dar şi să poată fi realizat un management al stocurilor perfect. Sistemele de depozitare constau în rafturi şi paleţi de depozitare.

"Tu o visezi noi o realizam"